Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na

17. konferenci Dopravní infrastruktura

která se koná

18. a 19. dubna 2023 v Litomyšli

Vložné delegáta

Zahrnuje vstup na jednání konference v Jízdárně, vstup na doprovodnou výstavu v Klenutém sále Zámeckého pivovaru, vstup na společenský večer ve Smetanově domě, organizační náklady, materiály delegáta a stravné. Vložné je 5 800 Kč bez DPH. Fakturu – daňový doklad v elektronické podobě Vám zašleme po on-line registraci delegátů a po úhradě zálohového listu společně se vstupenkami, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedete při registraci.

Vložné je možné uhradit platební kartou on-line nebo bankovním převodem do 10 dnů. Registrace i platba vložného probíhá na prodejním portálu smluvního partnera ENIGOO s.r.o.

Vložné na místě za zvýšenou cenu 6 800 Kč bez DPH | 8 228 Kč včetně DPH bude možné uhradit platební kartou přes terminál Informačního centra Litomyšl na Zámeckém návrší.

Storno poplatek

Při písemném zrušení účasti do 18. 3. 2023 včetně bez poplatku, od 19. 3. 2023 poplatek 100 % – možno vyslat náhradníka.

ČKAIT
Účast na konferenci Dopravní infrastruktura je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body, potvrzení o účasti získají delegáti po akci e-mailem.