Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na

18. konferenci Dopravní infrastruktura

která se koná

14. a 15. května 2024 v Litomyšli

Vložné delegáta

Zahrnuje vstup na jednání konference v Jízdárně, vstup na doprovodnou výstavu, vstup na společenský večer, organizační náklady, materiály delegáta a stravné. Vložné je 7 200 Kč bez DPH. Fakturu – daňový doklad v elektronické podobě Vám zašleme po on-line registraci delegátů a po úhradě zálohového listu společně se vstupenkami, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedete při registraci.

Vložné je možné uhradit platební kartou on-line nebo bankovním převodem do 10 dnů. Registrace i platba vložného probíhá na prodejním portálu smluvního partnera ENIGOO s.r.o.

Vložné na místě za zvýšenou cenu 9 000 Kč bez DPH | 10 890 Kč včetně DPH bude možné uhradit platební kartou přes terminál Informačního centra Litomyšl na Zámeckém návrší.

Storno poplatek

Při písemném zrušení účasti do 14. 4. 2024 včetně bez poplatku, od 15. 4. 2024 poplatek 100 % – možno vyslat náhradníka.